Integritetspolicy – Restaurang N.E.O.

Integritetspolicy

Restaurang Neo redogör nedan för sin integritetspolicy, vilken har till syfte att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDRP, General Data Protection Regulation).

Registeransvarig för dina uppgifter

Restaurang Neo är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Hantering av personuppgifter

Restaurang Neo hanterar de personuppgifter som du delgett oss i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som Restaurang Neo hanterar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.


När du besöker en webbplats som tillhör oss kan det hända att vi lagrar s.k. ”cookies” för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre men också för att samla statistik som gör att vi blir bättre på att utveckla den. På vår webbplats har du möjlighet att samtycka till att cookies sparas på din dator vid besök på webbplatsen. Utan ditt samtycke till lagring av grundläggande cookies kan vi inte erbjuda dig en webbplats som fungerar som avsett. Utöver dessa grundläggande cookies kan det förekomma cookies från tredje part som du måste samtycka till att lagra om du vill ha tillgång till vissa andra funktioner. Du kan alltid avböja och återkalla samtycke till lagring av cookies på vår webbplats. Om du avböjer samtycke kan det innebära att webbplatsen inte fungerar som det är tänkt. Om du samtycker till att lagra cookies när du besöker oss på webben kan du vara säker på att vi anonymiserar eventuella IP-adresser vi samlar in som statistiskt underlag.

För att läsa mer om hur vi hanterar cookies gå in på fliken ”Vi använder cookies” längst ner på vår webbsida.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras hos Restaurang Neo enbart så länge som de är nödvändiga för att uppfylla det specifika ändamålet som uppgifterna är insamlade för.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Restaurang Neo är mån om tillgången till och hanteringen av dina personuppgifter. De personuppgifter som lämnas till Restaurang Neo kommer vara tillgängliga för de anställda inom företaget som ska fullfölja de åtagande som vi har gentemot dig. Dina personuppgifter kommer aldrig att lämnas ut till obehörig och inte heller delas med andra parter, varken inom eller utom Sveriges gränser. Information om personuppgifter kan eventuellt komma att delas med myndigheter om det krävs enligt lagen.

Vilka är dina rättigheter?

Ändringar i integritetspolicyn

Restaurang Neo förbehåller sig rätten att, när som helst i tiden, genomföra ändringar i sin integritetspolicy i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.